442

بعد از آن‌همه ادعا و شعارِ استقلال و خودکفایی که گوش فلک را ناقص کرد، حالا می‌خواهیم بازار ایران را با برنج تایلندی تنظیم کنیم! زیبا نیست؟!

پی‌نوشت:
اندر احوالات واردات برنج از تایلند با گونی‌هایی با برچسب «ویژه تنظیم بازار»