447

مگر چه می‌خواهم از وطن؟
جز لقمه‌ای نان و خیالی آسوده
چه می‌خواهم؟
جز تکه‌ای آفتاب و بارانی که آهسته ببارد
جز پنجره‌ای که رو به عشق و آزادی گشوده شود
مگر چه خواستم از وطن که از من دریغش کردند؟
آه ای میهن مغموم
وطن از پا افتاده
بدرود
بدرود!

– شیرکو بیکس

442

بعد از آن‌همه ادعا و شعارِ استقلال و خودکفایی که گوش فلک را ناقص کرد، حالا می‌خواهیم بازار ایران را با برنج تایلندی تنظیم کنیم! زیبا نیست؟!

پی‌نوشت:
اندر احوالات واردات برنج از تایلند با گونی‌هایی با برچسب «ویژه تنظیم بازار»